Książki

Książki:

1. Stosunki polsko – francuskie 1945 – 1950 (polityka – gospodarka – kultura), Włocławek 2003, ss. 127.
2. Polska – Francja 1945 – 1950, Toruń 2005, ss. 284.
3. Towarzysze męczeńskiej drogi błogosławionego ks. Wincentego Stefana Frelichowskiego. Losy duchowieństwa diecezji chełmińskiej w latach 1939 – 1945, Toruń 2005, ss. 257.
4. Śpiący Rycerz. Zapomniana historii „Nieznanego Żołnierza”, Toruń 2009, ss. 101.

Redakcje:

1. Józef Piłsudski (1867 – 1935). Człowiek, żołnierz, polityk, red. nauk. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, Toruń 2016, ss. 449.
2. Miasta, regiony i ludzie. Studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku, pod red. Ryszarda Kozłowskiego, Zbigniewa Girzyńskiego i Mirosława Golona, Toruń 2016, ss. 524.
3. Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, red. nauk. J. Kłaczkow, K. Kania, Z. Girzyński, Toruń 2016, ss. 476.
4. Pogranicze cywilizacji. Współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu, pod red. J. Marszałek-Kawa, Z. Girzyński, Toruń 2017, ss. 332.
5. Londyńska reduta t. 1: Władysław Raczkiewicz (1885-1947), red. nauk. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński, Toruń 2017, ss. 334.
6. Londyńska reduta t. 2: Prezydenci RP na Uchodźstwie i działalność naukowa polskiej emigracji niepodległościowej, red. nauk. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński, Toruń 2017, ss. 271.
7. Depozyt Niepodległości. Rada Narodowa RP na uchodźstwie (1939 – 1991), red. nauk. Z. Girzyński i P. Ziętara, Toruń 2018, ss. 425.
8. Nie wierząc nam, że chcieć – to móc! Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914-1918, Toruń 2018.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress