Zbigniew Girzyński

Historyk, polityk, człowiek…

Witam na moim blogu. Czego się z niego dowiecie? Dowiecie się o moich pasjach. A jest ich kilka. Może niektóre będą dla Was nudne, ale może okaże się, że niektóre z nich są także Waszymi…

Ale na początek kilka słów o mnie…

o mnieUrodziłem się 17 marca 1973 r. w Sierpcu. Jestem najstarszym z trójki dzieci Włodzimierza i Heleny Girzyńskich. Wychowywałem się i mieszkałem w Dąbrówkach (gm. Bieżuń, pow. żuromiński). W 1988 r. ukończyłem z wyróżnieniem Zbiorczą Szkołę Podstawową im. Andrzeja Zamojskiego w Bieżuniu. Naukę kontynuowałem w Liceum Ogólnokształcącym – Niższym Seminarium Duchownych im. Św. Stanisława Kostki w Płocku gdzie w 1992 r. z wyróżnieniem złożyłem egzamin dojrzałości.

Po maturze rozpocząłem studia w zakresie historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów pełniłem obowiązki starosty roku i wiceprzewodniczącego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UMK, działałem także w Studenckim Kole Naukowym Historyków. W tym czasie opublikowałem dwie, pierwsze publikacje naukowe. 10 lipca 1997 r. uzyskałem tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy pt. “Losy duchowieństwa diecezji chełmińskiej w latach 1939-1945”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Szilinga.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej we wrześniu 1997 r. zostałem uczestnikiem studiów doktoranckich. Decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK 16 marca 1999 r. został mi otwarty przewód doktorski, którego promotorem został prof. dr hab. Ryszard Sudziński. 18 czerwca 2001 r. odbyła się publiczna rozprawa doktorska. Temat mojej dysertacji brzmiał: “Stosunki polsko-francuskie w latach 1945-1950”. Decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK 23 czerwca 2001 r. został mi nadany stopień doktora nauk humanistycznych. W wyniku przeprowadzonego w lipcu 2001 r. konkursu zostałem zatrudniony (z dniem 1 października 2001 r.) w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK na stanowisku adiunkta. Od listopada 2001 r. pracuję także na analogicznym stanowisku w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku. W chwili obecnej jestem urlopowany na oby tych uczelniach w związku z pracą w Sejmie RP.

   Jako historyk zajmuję się dziejami XX w. ze szczególnym uwzględnieniem:

  • historii Kościoła Katolickiego,

  • dziejów polityki zagranicznej PRL,

  • historii Francji po II wojnie światowej,

  • Drugą Wielką Emigracją 1939 – 1990,

  • transformacjami społecznymi i politycznymi w Polsce po 1989 r.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Światowej Rady Badań nad Polonia (od lipca 2003 r. pełnię obowiązku Sekretarza Generalnego Światowej Rady).

Hobbystycznie zajmuję się dziennikarstwem i publicystyką. W latach 2000 – 2002 byłem zastępcą redaktora naczelnego, a następnie redaktorem naczelnym oraz felietonistą toruńskiego miesięcznika regionalnego “PULS”. Należę do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W lipcu 1996 r. uczestniczyłem w III Letniej Szkole dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych przy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (prowadzonej przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego z Londynu), którą ukończyłem ze “Złotym Dyplomem”. W ramach Szkoły ukończyłem szkolenie “Podstawy efektywnej komunikacji w życiu publicznym” (prowadzone przez Partners for Democratic Change), oraz uczestniczyłem w warsztatach umiejętności negocjacyjnych – zorganizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.

Jeszcze w okresie studenckim zacząłem zajmować się działalnością polityczną. W latach 1996 – 2001 byłem członkiem Ruchu Odbudowy Polski. W tym czasie byłem m.in. rzecznikiem prasowym Federacji Młodych ROP, członkiem Rady Naczelnej i Zarządu Głównego ROP. W tym czasie niezwykle krytycznie odnosiłem się do polskiej rzeczywistości politycznej i fatalnych rządów AWS czemu dawałem wyraz m.in. w felietonach prasowych. W związku z tym podobnie jak inny moi koledzy z Federacji Młodych ROP uznałem, że wejście ROP do AWS (przekształconego w AWSP) jest nieporozumieniem. Zrezygnowałem więc z dalszego członkostwa w ROP i wraz z grupą dawnych członków Federacji Młodych przystąpiłem do tworzonej wówczas przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich partii Prawo i Sprawiedliwość.

W latach 2002 – 2003 byłem pierwszym prezesem PiS w województwie kujawsko – pomorskim. Od ukonstytuowania się, aż do chwili obecnej jestem członkiem Rady Politycznej PiS. Obecnie pełnię obowiązki wiceprezesa PiS w Okręgu Toruńskim i przewodniczącego Zarządu Miejskiego PiS w Toruniu.

25 wrześnie 2005 r. zostałem po raz pierwszy wybrany do Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości uzyskując z 2 miejsca na liście 8734 głosy. W kolejnych wyborach ponawiałem mandat poselski uzyskując w 2007 r. 22159 głosów także z miejsca 2 i w 2011 r. 24907 z miejsca 3 (co było najlepszym wynikiem z listy PiS w tym okręgu). Od 4 grudnia 2014 r. jestem posłem niezrzeszonym

W pracy parlamentarnej zajmowałem się różnymi zagadnieniami m.in. pracując i będąc wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Zasiadając w komisjach: Spraw Zagranicznych; Gospodarki; Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W 2006 r. z mojej inicjatywy powstał i do dziś działa ze mną jako przewodniczącym Parlamentarny Zespół Miłośników Historii.

z-girzynskiDziałam także w Ochotniczej Straży Pożarnej. Należę do jednostki OSP w Grzegorzu w gminie Chełmża w powiecie toruńskim ziemskim.

W latach 2006 – 2007 i 2011 – 2014 reprezentowałem Polskę w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, a w latach 2008 – 2010 byłem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowo – Europejskiej.

Jestem żonaty (od 18 lipca 1998 r.). Żona Beata jest absolwentką pedagogiki na UMK w Toruniu i teologii na UKSW w Warszawie. Jest czynnym nauczycielem. Wspólnie z żona wychowujemy syna Michała (urodzonego 9 lipca 2000).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress